Statut APK

Rada Miejska w Augustowie uchwałą Nr IX/80/91 z dnia 19 marca 1991 roku powołała jednostkę organizacyjną o nazwie „Augustowskie Placówki Kultury”. Jednocześnie nadano statut tej jednostce, który w celu dostosowania do aktualnych unormowań prawnych i sytuacji społeczno – gospodarczej zmieniony został uchwałą nr XXIII/185/2000 Rady Miejskiej w Augustowie. Aktem tym postanowiono, że APK będą samorządową instytucją kultury, którym organizatorem jest Miasto Augustów i w skład których wchodzą:

  • Miejski Dom Kultury
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Muzeum Ziemi Augustowskiej

Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w budynku położonym przy ul. Hożej 7 oraz w 2 filiach (przy ul. Nowomiejskiej 100a i Tartacznej nr 19).

Muzeum Ziemi Augustowskiej prowadzi działalność w budynku przy ul. Hożej nr 7, gdzie znajduje się siedziba Muzeum Etnograficznego oraz w budynku przy ul. 29 Listopada nr 5A, gdzie wystawia się ekspozycję poświęconą historii Kanału Augustowskiego

Od 2007 roku obowiązki Dyrektora APK pełni Anna Bożena Jastrzębska. Obowiązki Głównego księgowego sprawuje Bożenna Krupińska.

APK zajmują się działalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury, a w szczególności:

a) edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę,
b) gromadzeniem, dokumentowaniem, tworzeniem, ochroną i udostępnianiem dóbr kultury,
c) tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
d) tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
e) rozpoznawaniem, rozbudzaniem, zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

Powyższe zadania realizowane są przede wszystkim poprzez:

a) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnej aktywności kulturalnej, wernisaży twórców kultury (malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy i fotografików) oraz imprez kulturalnych,
b) współdziałanie w organizacji świąt narodowych,
c) integrację środowisk kombatanckich,
d) promocję osiągnięć miejscowych twórców, prowadzenie bibliotek i muzeów,
e) współdziałanie z innymi placówkami kultury i zakładami pracy.

Ikona kalendarza

Aktualności

Opublikowano 21 kwietnia

Spotkanie z Tomaszem Szwedem

W środę, 19 kwietnia, Miejska Bibliotekę Publiczną w Augustowie odwiedził Tomasz Szwed. Psychoterapeuta, kompozytor, piosenkarz, a także autor książek dla dzieci i dorosłych spotkał się z najmłodszymi czytelnikami, by opowiedzieć im o zwierzętach z Leśnej Górki, które są bohaterami jego książek.

więcej

Opublikowano 19 kwietnia

Twój umysł jeszcze Cię zaskoczy

Wszystkie osoby zainteresowane treningiem własnej pamieć, nauką szybkiego czytania i zapamiętywania, zapraszamy na spotkanie 22 kwietnia o godz. 13.00 w sali MDK.

więcej

Opublikowano 12 kwietnia

Warsztaty Pisankarskie 11 kwietnia 2017

Połączyliśmy siły: MDK i SP 3, i wykonaliśmy całkiem świetną pracę.

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona kalendarza

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona domu kultury Biblioteka Ikona domu kultury Muzeum

Jak dojadę do...