Statut APK

Rada Miejska w Augustowie uchwałą Nr IX/80/91 z dnia 19 marca 1991 roku powołała jednostkę organizacyjną o nazwie „Augustowskie Placówki Kultury”. Jednocześnie nadano statut tej jednostce, który w celu dostosowania do aktualnych unormowań prawnych i sytuacji społeczno – gospodarczej zmieniony został uchwałą nr XXIII/185/2000 Rady Miejskiej w Augustowie. Aktem tym postanowiono, że APK będą samorządową instytucją kultury, którym organizatorem jest Miasto Augustów i w skład których wchodzą:

  • Miejski Dom Kultury
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Muzeum Ziemi Augustowskiej

Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w budynku położonym przy ul. Hożej 7 oraz w 2 filiach (przy ul. Nowomiejskiej 100a i Tartacznej nr 19).

Muzeum Ziemi Augustowskiej prowadzi działalność w budynku przy ul. Hożej nr 7, gdzie znajduje się siedziba Muzeum Etnograficznego oraz w budynku przy ul. 29 Listopada nr 5A, gdzie wystawia się ekspozycję poświęconą historii Kanału Augustowskiego

Od 2007 roku obowiązki Dyrektora APK pełni Anna Bożena Jastrzębska. Obowiązki Głównego księgowego sprawuje Bożenna Krupińska.

APK zajmują się działalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury, a w szczególności:

a) edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę,
b) gromadzeniem, dokumentowaniem, tworzeniem, ochroną i udostępnianiem dóbr kultury,
c) tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
d) tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
e) rozpoznawaniem, rozbudzaniem, zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

Powyższe zadania realizowane są przede wszystkim poprzez:

a) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnej aktywności kulturalnej, wernisaży twórców kultury (malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy i fotografików) oraz imprez kulturalnych,
b) współdziałanie w organizacji świąt narodowych,
c) integrację środowisk kombatanckich,
d) promocję osiągnięć miejscowych twórców, prowadzenie bibliotek i muzeów,
e) współdziałanie z innymi placówkami kultury i zakładami pracy.

Ikona kalendarza

Aktualności

Opublikowano 17 maja

"Mama, tata i ja" - piosenki przedszkolaków

12 maja 2017 r. w Spodkach WOAK w Białymstoku, podczas finału wojewódzkiego przeglądu "Mama, tata i ja" mogliśmy usłyszeć piosenki przedszkolne pisane są z myślą o dzieciach, ich możliwościach wykonawczych, a przede wszystkim ich radości i chęci do zabawy.

więcej

Opublikowano 15 maja

W dniu 8 maja 2017 roku w MDK odbył się konkurs recytatorski

Komisja po wysłuchaniu 20 prezentacji konkursowych, przyznała nagrody główne.

więcej

Opublikowano 08 maja

Dni Augustowa

Gród nad Nettą założony przez króla Zygmunta II Augusta w maju 1557 roku obchodzi jubileusz 460-lecia nadania praw miejskich. Serdecznie zapraszamy na Dni Augustowa, które w tym roku przyjęły szczególną oprawę.

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona kalendarza

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona domu kultury Biblioteka Ikona domu kultury Muzeum

Jak dojadę do...