Miejski Dom Kultury

W augustowie

"Anioły - muśnięcie skrzydeł" - regulamin

02 listopada 2016r.

1. Organizator:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury

2. Założenia i cele konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY – w szerokim rozumieniu, dotyczącym zarówno wiedzy, jak i wyobrażenia, przeczucia „anioła” jako zjawiska, niedającego się do końca wyobrazić w ludzkim rozumowaniu. Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia.

3. Technika:
Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej.
Format pracy maksymalnie 50 x 70 cm.

4. Zgłoszenie do konkursu:
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa.

5. Każdą pracę należy czytelnie opisać:
Imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu, adres szkoły (pracowni plastycznej), imię i nazwisko opiekuna artystycznego. W załączniku wzór fiszki, jaka powinna być umieszczona na odwrocie pracy .
UWAGA! Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas transportu – prace nieczytelnie opisane lub uszkodzone będą zdyskwalifikowane.

6. Kategorie wiekowe:
I grupa: 5-8 lat
II grupa: 9-13 lat
III grupa: 14-18 lat
IV grupa: dorośli (od 19 lat)
V grupa: szkoły i placówki specjalne

7. Termin zgłaszania prac:
Pracę należy dostarczyć do 1 grudnia 2016 r. na adres:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

8. Ocena prac konkursowych:
Jury powołane przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów:
A/ zgodność prac z tematem,
B/ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,
C/ poziom artystyczny prac,
D/ estetyka wykonania.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Posiedzenie jury rozstrzygającego konkurs odbędzie się 8.12.2015 r., wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury pod adresem: www.wok.walbrzych.pl, nie później niż 3 dni od posiedzenia jury. Rozdanie nagród odbędzie się 21.12.2015r., podczas koncertu kolęd w ramach Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego na wałbrzyskim Rynku.

UWAGA!
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
Uczestnik, który zgłosi pracę do konkursu zrzeka się jednocześnie praw autorskich na rzecz Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu „Anioły – muśnięcie skrzydeł” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
A/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych,
B/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów konkursu „Anioły – muśnięcie skrzydeł” i nie będą udostępniane innym podmiotom,
C/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
D/ podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje:
Kamila Nadolska
kom. 530 191 283
e-mail: kamila@wok.walbrzych.pl
Wałbrzyski Ośrodek Kultury


Plik PDF do pobrania

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 05 marca

Wyniki konkursu

Konkurs plastyczny: „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki” rozstrzygnięty!

więcej

Opublikowano 13 lutego

Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki”

więcej

Opublikowano 05 grudnia

Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…

Wernisaż wystawy powarsztatowej

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...