Projekty realizowane

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Augustowskie Placówki Kultury od lipca do końca listopada 2023 roku realizują projekt „Mobilne APK” który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Projekt będzie polegał na zakupie samochodu transportowego do 3,5 ton oraz przyczepy z najazdem umożliwiającej załadunek i rozładunek ciężkiego sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia podczas organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych.
Sprzęt ułatwi nam działalność edukacyjną poprzez m.in. plenerowe i wyjazdowe prezentacje działalności amatorskich teatrów, DKF „Kinochłon” oraz zespołów i kół artystycznych działających w APK.

Szacowany koszt projektu to 227 000.
Dofinansowanie 127 000 zł.
Dotacja celowa z budżetu Miasta Augustowa 100 000 zł.

4 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie, Unia Europejska

Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu

W ramach projektu beneficjent zaplanował zakup wyposażenia, oprogramowania oraz strojów ludowych i kolędniczych dla Zespołu Tańca Ludowego Bystry. W ramach wyposażenia uwzględniono sprzęt, nagłośnieniowy, podesty sceniczne i dodatki, które pozwolą Augustowskim Placówkom Kultury na organizację koncertów, festynów bez konieczności wynajmowania firm nagłośnieniowych lub podestów scenicznych, co spowoduje znaczne oszczędności w budżecie placówki.

W ramach projektu zaplanowano również zakup oprogramowania do nagrywania, miksowanie i tworzenia materiałów audio, co pozwoli beneficjentowi utrwalić część występów oraz działań przygotowanych, w trakcie zajęć organizowanych w MDK z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Budżet projektu: 215 262,03 PLN
Koszty kwalifikowalne: 213 160,64 PLN
Dofinansowanie: 181 186,53 PLN

Projekt współfinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania – Kanał Augustowski”.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kreatywny Emdek

Augustowskie Placówki Kultury od sierpnia 2020 rozpoczynają realizację projektu, który będzie polegał na zakupie wyposażenia pracowni Miejskiego Domu Kultury, pomocnego w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupimy projektor multimedialny, ekran dwustronny do wieloformatowej projekcji, laptop do projekcji, doposażymy pracownie muzyczną, plastyczną i krawiecką oraz zakupimy niezbędne wyposażenie dla działających przy MDK Augustowskiego Teatru Piosenki i Pneumatycznego.

Sprzęt ten jest niezbędny w kulturalnej działalności edukacyjnej APK oraz funkcjonowania, pracujących pod skrzydłami Augustowskich Placówek Kultury, teatrów amatorskich. Ponadto, rzutnik, ekran i komputery będą wykorzystywane podczas organizacji m.in. wydarzeń w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kinochłon” oraz zajęć dla młodzieży.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 65 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie, Unia Europejska

Kultura na każdą porę roku

Augustowskie Placówki Kultury w lipcu 2020 roku rozpoczęły realizację projektu „Kultura na każdą porę roku”, którego zakończenie przewidziane jest na grudzień bieżącego roku. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Kultura Dostępna”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Biebrza w Jaminach zorganizujemy cykl wydarzeń dających możliwość zapoznania się zarówno z lokalnym bogactwem kulturowym, jak również sięgnąć do dziedzictwa narodowego, realizującego się w muzyce i teatrze.

Każde z wydarzeń będzie opierało się na schemacie „występ lokalnego zespołu muzycznego/grupy teatralnej – profesjonalny koncert/spektakl”, tak by bezpłatnie pokazać lokalnej – miejskiej i wiejskiej – społeczności formy sztuki rzadko dostępne w Augustowie, ale i uświadomić istnienie lokalnej kultury, co pomoże docenić jej rolę i znaczenie w życiu.

Wydarzenia realizowane przez lokalnych artystów zostaną nagrane i udostępnione w Internecie.

Szacowana wartość projektu to: 114 380,00 zł

Dofinansowanie ze środków MKiDN: 84 900,00 zł

4 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie, Unia Europejska

Dzielmy się Kulturą – zakup wyposażenia na potrzeby APK

W kwietniu 2020 r. Augustowskie Placówki Kultury rozpoczęły realizację projektu, która potrwa do września 2020 r.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”).

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej, rozwój działalności artystycznej w regionie, promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnej kultury poprzez zakup sceny mobilnej, agregatu prądotwórczego wraz z akcesoriami, 2 namiotów oraz kompletu strojów dla orkiestry dętej działającej przy Augustowskich Placówkach Kultury.

Sprzęt umożliwi pokazanie szerokiemu gronu umiejętności nabytych przez dzieci, młodzież i dorosłych podczas zajęć w Miejskim Domu Kultury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej o wydarzenia lokalne i ponadregionalne (przeglądy piosenki, festiwale tańca i występy teatralne). Nowoczesna technologia sceny pozwoli na prezentacje plenerowe również poza ścisłym centrum miasta w miejscach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z którego słynie Augustów, np. na organizowanie pikników przy śluzach na Kanale Augustowskim.

Szacowana wartość projektu to 215 425,97 zł

Dofinansowanie do 74% kosztów kwalifikowalnych maksymalnie 159 415,00 zł.

4 loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie, Unia Europejska

Projekt „Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego” otrzymał dofinansowanie.

W dniu 10 grudnia 2018 r. Augustowskie Placówki Kultury podpisały umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum poprzez ukształtowanie zieleńców, wykonanie chodników z płyt kamiennych i kostki bazaltowej, co ułatwi odprowadzanie wód deszczowych do gruntu, zabezpieczając budynek przez podmakaniem. Wykonane zostanie oświetlenie alejki prowadzącej do Muzeum lampami stylizowanymi oraz podświetlenie obiektu, które podkreśli walory estetyczne zabytku. Zakupione zostanie wyposażenie Muzeum (m.in. system wystawienniczy do prezentacji wystaw czasowych w budynku oraz na zewnątrz i system do projekcji materiałów audiowizualnych).

Projekt, którego szacunkowa wartość wynosi 209 475,23 PLN otrzyma dofinansowanie w wysokości do 174 724,45 PLN (co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych).

Projekt jest realizowany ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania – Kanał Augustowski”.

Zorientuj się na Niepodległą

Logo Niepodległej oraz logotypy czterech sponsorów

Zapraszamy do zapoznania się z projektem "Zorientuj się na Niepodległą" - rowerowej gry terenowej. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 05 marca

Wyniki konkursu

Konkurs plastyczny: „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki” rozstrzygnięty!

więcej

Opublikowano 13 lutego

Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki”

więcej

Opublikowano 05 grudnia

Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…

Wernisaż wystawy powarsztatowej

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...