Do odczytu maszynowego

Informacje o Augustowskich Placówkach Kultury

Augustowskie Placówki Kultury (APK) to Samorządowa Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Augustowa pod numerem jeden.

W ramach Augustowskich Placówek Kultury działają:

 • Miejski Dom Kultury (MDK),
 • Miejska Biblioteka Publiczna (MBP),
 • Muzeum Ziemi Augustowskiej (MZA).

Miejski Dom Kultury jest wiodącą instytucją kultury w regionie. Działają tu liczne zespoły i grupy muzyczne, taneczne, teatralne. Od 2016 r. przy APK działa Zespół Tańca Ludowego „Bystry” kultywujący tradycje, obrzędy i pieśni regionu augustowsko-suwalskiego, zrzeszający dzieci i młodzież z terenu powiatu augustowskiego. Celem działalności Zespołu jest zachowanie i promocja zanikającego folkloru i tradycji ludowych różnych regionów Polski.

Przy Miejskim Domu Kultury funkcjonują również, między innymi:

Zespół Melodia skupiający osoby w wieku powyżej 50 lat. W swym repertuarze ma zarówno pieśni patriotyczne, religijne, regionalne ale także biesiadne i utwory należące do nurtu popularnego.

Augustowski Teatr Piosenki, którego uczestnicy - muzycy i soliści zespołów działających przy APK - wystawiają spektakle muzyczne oparte na znanych i autorskich utworach, ukazując historię Polski, piękno naszej Ojczyzny i wydarzeń rocznicowych.

Teatr Pneumatyczny, mimo że jest formacją amatorską, prężnie działa w APK od 2018 r. W ciągu 3 lat wystawił 4 sztuki teatralne oraz wspierał liczne wydarzenia kulturalne. Aktorzy niezwykle entuzjastycznie uczestniczyli w projektach realizowanych przez APK takich jak „Narodowe Czytanie”, „Dni Augustowa” i tym podobne.

(Więcej o wszystkich kołach i zespołach działających w MDK tutaj)

Placówka co roku organizuje szereg wydarzeń kulturalnych. Całoroczny kalendarz wypełniają spektakle, koncerty, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe, kiermasze rękodzieła, liczne warsztaty oraz praca w kołach zainteresowań. Miejski Dom Kultury od lat organizuje imprezy promujące dziedzictwo kulturowe regionu, a także międzynarodową wymianę kulturalną. W taką formułę wpisuje się Międzynarodowy Festiwal "Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów - Białorusinów, Polaków, Litwinów", podczas którego zespoły ludowe z trzech sąsiadujących państw prezentują swój dorobek artystyczny, osadzony w tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Flagowymi imprezami związanymi z rękodziełem są między innymi: Majowe Bąki, Augustynki, Targi Agro – Eko Turystyczne, których MDK jest współorganizatorem, podczas których ekologiczne gospodarstwa, drobni wytwórcy, artystyczni rzemieślnicy prezentują i sprzedają swoje wyroby. Rokrocznie na te wydarzenia przybywają coraz liczniej, zarówno wystawcy jak i odwiedzający.

Augustów w sezonie letnim przyciąga nie tylko swoimi walorami przyrodniczymi ale także imprezami plenerowymi organizowanymi przez MDK. Do takich należą: Mistrzostwa Polski w Augustowie w Pływaniu na Byle Czym „co ma pływać nie utonie”, Augustoff Live Festiwal, Kinogranie, Maraton Blusowy, Balladowe Nocki Nad Neckiem, Kabareton „LEJEMY WODĘ” to oferta, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Dane teleadresowe

 • Miejski Dom Kultury w Augustowie
 • (siedziba tymczasowa) ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów
 • tel.: (87) 643-36-59
 • e-mail: APK.MDK.AUGUSTOW@POCZTA.FM
 • godziny pracy:
  poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna

Na strukturę Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia książek i prasy, Oddział dla dzieci oraz dwie filie biblioteczne mieszczące się w dzielnicach Borki i Koszary.

Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne z uwzględnieniem materiałów dotyczących Augustowa i regionu. Zbiory Biblioteki obejmują księgozbiór podstawowy, zbiory specjalne: audiobooki, płyty CD, DVD, dokumenty życia społecznego, czasopisma bieżące i oprawne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz oraz prowadzi wymianę międzybiblioteczną. Księgozbiór jest udostępniany w elektronicznym systemie bibliotecznym Mak + (plus) w katalogu dostępnym on-line.

Biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi starszych, chorych i osób z niepełnosprawnościami oferuje usługę Pogotowie Biblioteczne (pracownicy dostarczają nieodpłatnie książki do domów osób potrzebujących).

Nasza placówka jest miejscem wydarzeń ważnych dla upowszechniania i rozwoju czytelnictwa oraz promocji kultury. Partnerami w działaniach popularyzujących książkę są biblioteki różnego szczebla, przedszkola, szkoły, instytucje użyteczności publicznej, stowarzyszenia i fundacje. Biblioteka wspiera inicjatywy społeczne podejmowane na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska. W ramach grupy Książnicy Podlaskiej oraz sieci podlaskich bibliotek publicznych, nasza placówka oferuje czytelnikom bezpłatne kody umożliwiające dostęp do e-booków - cyfrowej wypożyczalni książek LEGIMI. Wszystkie nasze działania skierowane są do osób w każdym wieku, obejmują szereg form służących rozwojowi edukacji, kultury oraz upowszechnianiu czytelnictwa.

Dane teleadresowe:

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

 • ul. Hoża 7, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 643-39-22
 • e-mail: MBP.APK@HOME.PL
 • godziny otwarcia dla czytelników:
  wtorek – piątek 11.00 – 18.00
  sobota 10.00 - 15.00

Filia Biblioteczna nr 1 (na czas pandemii koronawirusa, zamknięta do odwołania)

 • ul. Nowomiejska 100 A, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 641-33-60
 • Godziny otwarcia dla czytelników:
  wtorek – piątek 10.00 - 17.00
  sobota 10.00 - 15.00

Filia Biblioteczna nr 2

 • ul. Komunalna 2, 16 - 300 Augustów
 • tel.(87) 643-21-78
 • Godziny otwarcia dla czytelników:
  Wtorek – piątek 10.00 – 17.00
  Sobota 10.00 – 15.00

W skład Muzeum Ziemi Augustowskiej wchodzą działy:

 • Etnograficzny,
 • Historii Kanału Augustowskiego,
 • Naukowo - Oświatowy,
 • Historyczny.

Działalność muzeum skupiona jest głównie na terenie Powiatu Augustowskiego oraz regionach sąsiednich związanych historycznie z naszym regionem.

Zgodnie ze statutem, celem działania Muzeum Ziemi Augustowskiej jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną poprzez organizowanie wydarzeń związanych z promowaniem naszej historii, kultury i tradycji. Bardzo ważnym elementem jest działalność naukowa muzeum, jednostka prowadzi badania archeologiczne, archiwalne, kwerendy mające na celu wzbogacenie wiedzy o naszej ziemi.

Dane teleadresowe:

Dział Etnograficzny

 • ul. Hoża 7, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 643-27-54
 • e-mail: MUZEUM@APK.HOME.PL
 • Zwiedzanie grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu

Dział Historii Kanału Augustowskiego

 • ul. 29 Listopada 5 a, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 643-23-60
 • (czynne od 15.05 do 15.09 poza sezonem zwiedzanie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji pod nr. tel. 87 643 27 54).
Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 28 marca

XXVI Pływanie na Byle Czym "Co Ma Pływać Nie Utonie" z Polskim Radiem Białystok w Augustowie

W niedzielę 30 lipca wystartuje XXVI już edycja Mistrzostw Polski w Augustowie w Pływaniu Na Byle Czym z Polskim Radiem Białystok, czyli widowiskowy wyścig, którego uczestnicy będą rywalizować w pomysłowości, wodując swoje pływadła – im mniej konwencjonalnie, tym lepiej – oby tylko dopłynęły do mety!

więcej

Opublikowano 23 marca

Targi Polska smakuje z nominacją!

Nasze Targi zostały wróżnione nominacją do Nagrody Podlaska Marka Roku 2022!

więcej

Opublikowano 02 września

Oświadczenie organizatora

Planowaliśmy uraczyć Was koncertem jednego z najlepszych artystów polskiej sceny hip-hopowej w programie 10. Urodzin DKF-u KINOCHŁON. Niestety, nie udało się...

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...