Do odczytu maszynowego

Informacje o Augustowskich Placówkach Kultury

Augustowskie Placówki Kultury (APK) to Samorządowa Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Augustowa pod numerem jeden.

W ramach Augustowskich Placówek Kultury działają:

 • Miejski Dom Kultury (MDK),
 • Miejska Biblioteka Publiczna (MBP),
 • Muzeum Ziemi Augustowskiej (MZA).

Miejski Dom Kultury jest wiodącą instytucją kultury w regionie. Działają tu liczne zespoły i grupy muzyczne, taneczne, teatralne. Od 2016 r. przy APK działa Zespół Tańca Ludowego „Bystry” kultywujący tradycje, obrzędy i pieśni regionu augustowsko-suwalskiego, zrzeszający dzieci i młodzież z terenu powiatu augustowskiego. Celem działalności Zespołu jest zachowanie i promocja zanikającego folkloru i tradycji ludowych różnych regionów Polski.

Przy Miejskim Domu Kultury funkcjonują również, między innymi:

Zespół Melodia skupiający osoby w wieku powyżej 50 lat. W swym repertuarze ma zarówno pieśni patriotyczne, religijne, regionalne ale także biesiadne i utwory należące do nurtu popularnego.

Augustowski Teatr Piosenki, którego uczestnicy - muzycy i soliści zespołów działających przy APK - wystawiają spektakle muzyczne oparte na znanych i autorskich utworach, ukazując historię Polski, piękno naszej Ojczyzny i wydarzeń rocznicowych.

Teatr Pneumatyczny, mimo że jest formacją amatorską, prężnie działa w APK od 2018 r. W ciągu 3 lat wystawił 4 sztuki teatralne oraz wspierał liczne wydarzenia kulturalne. Aktorzy niezwykle entuzjastycznie uczestniczyli w projektach realizowanych przez APK takich jak „Narodowe Czytanie”, „Dni Augustowa” i tym podobne.

(Więcej o wszystkich kołach i zespołach działających w MDK tutaj)

Placówka co roku organizuje szereg wydarzeń kulturalnych. Całoroczny kalendarz wypełniają spektakle, koncerty, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe, kiermasze rękodzieła, liczne warsztaty oraz praca w kołach zainteresowań. Miejski Dom Kultury od lat organizuje imprezy promujące dziedzictwo kulturowe regionu, a także międzynarodową wymianę kulturalną. W taką formułę wpisuje się Międzynarodowy Festiwal "Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów - Białorusinów, Polaków, Litwinów", podczas którego zespoły ludowe z trzech sąsiadujących państw prezentują swój dorobek artystyczny, osadzony w tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Flagowymi imprezami związanymi z rękodziełem są między innymi: Majowe Bąki, Augustynki, Targi Agro – Eko Turystyczne, których MDK jest współorganizatorem, podczas których ekologiczne gospodarstwa, drobni wytwórcy, artystyczni rzemieślnicy prezentują i sprzedają swoje wyroby. Rokrocznie na te wydarzenia przybywają coraz liczniej, zarówno wystawcy jak i odwiedzający.

Augustów w sezonie letnim przyciąga nie tylko swoimi walorami przyrodniczymi ale także imprezami plenerowymi organizowanymi przez MDK. Do takich należą: Mistrzostwa Polski w Augustowie w Pływaniu na Byle Czym „co ma pływać nie utonie”, Augustoff Live Festiwal, Kinogranie, Maraton Blusowy, Balladowe Nocki Nad Neckiem, Kabareton „LEJEMY WODĘ” to oferta, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Dane teleadresowe

 • Miejski Dom Kultury w Augustowie
 • (siedziba tymczasowa) ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów
 • tel.: (87) 643-36-59
 • e-mail: APK.MDK.AUGUSTOW@POCZTA.FM
 • godziny pracy:
  poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna

Na strukturę Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia książek i prasy, Oddział dla dzieci oraz dwie filie biblioteczne mieszczące się w dzielnicach Borki i Koszary.

Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne z uwzględnieniem materiałów dotyczących Augustowa i regionu. Zbiory Biblioteki obejmują księgozbiór podstawowy, zbiory specjalne: audiobooki, płyty CD, DVD, dokumenty życia społecznego, czasopisma bieżące i oprawne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz oraz prowadzi wymianę międzybiblioteczną. Księgozbiór jest udostępniany w elektronicznym systemie bibliotecznym Mak + (plus) w katalogu dostępnym on-line.

Biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi starszych, chorych i osób z niepełnosprawnościami oferuje usługę Pogotowie Biblioteczne (pracownicy dostarczają nieodpłatnie książki do domów osób potrzebujących).

Nasza placówka jest miejscem wydarzeń ważnych dla upowszechniania i rozwoju czytelnictwa oraz promocji kultury. Partnerami w działaniach popularyzujących książkę są biblioteki różnego szczebla, przedszkola, szkoły, instytucje użyteczności publicznej, stowarzyszenia i fundacje. Biblioteka wspiera inicjatywy społeczne podejmowane na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska. W ramach grupy Książnicy Podlaskiej oraz sieci podlaskich bibliotek publicznych, nasza placówka oferuje czytelnikom bezpłatne kody umożliwiające dostęp do e-booków - cyfrowej wypożyczalni książek LEGIMI. Wszystkie nasze działania skierowane są do osób w każdym wieku, obejmują szereg form służących rozwojowi edukacji, kultury oraz upowszechnianiu czytelnictwa.

Dane teleadresowe:

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

 • ul. Hoża 7, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 643-39-22
 • e-mail: MBP.APK@HOME.PL
 • godziny otwarcia dla czytelników:
  wtorek – piątek 11.00 – 18.00
  sobota 10.00 - 15.00

Filia Biblioteczna nr 1 (na czas pandemii koronawirusa, zamknięta do odwołania)

 • ul. Nowomiejska 100 A, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 641-33-60
 • Godziny otwarcia dla czytelników:
  wtorek – piątek 10.00 - 17.00
  sobota 10.00 - 15.00

Filia Biblioteczna nr 2

 • ul. Komunalna 2, 16 - 300 Augustów
 • tel.(87) 643-21-78
 • Godziny otwarcia dla czytelników:
  Wtorek – piątek 10.00 – 17.00
  Sobota 10.00 – 15.00

W skład Muzeum Ziemi Augustowskiej wchodzą działy:

 • Etnograficzny,
 • Historii Kanału Augustowskiego,
 • Naukowo - Oświatowy,
 • Historyczny.

Działalność muzeum skupiona jest głównie na terenie Powiatu Augustowskiego oraz regionach sąsiednich związanych historycznie z naszym regionem.

Zgodnie ze statutem, celem działania Muzeum Ziemi Augustowskiej jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną poprzez organizowanie wydarzeń związanych z promowaniem naszej historii, kultury i tradycji. Bardzo ważnym elementem jest działalność naukowa muzeum, jednostka prowadzi badania archeologiczne, archiwalne, kwerendy mające na celu wzbogacenie wiedzy o naszej ziemi.

Dane teleadresowe:

Dział Etnograficzny

 • ul. Hoża 7, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 643-27-54
 • e-mail: MUZEUM@APK.HOME.PL
 • Zwiedzanie grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu

Dział Historii Kanału Augustowskiego

 • ul. 29 Listopada 5 a, 16-300 Augustów
 • tel. (87) 643-23-60
 • (czynne od 15.05 do 15.09 poza sezonem zwiedzanie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji pod nr. tel. 87 643 27 54).
Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 05 marca

Wyniki konkursu

Konkurs plastyczny: „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki” rozstrzygnięty!

więcej

Opublikowano 13 lutego

Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki”

więcej

Opublikowano 05 grudnia

Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…

Wernisaż wystawy powarsztatowej

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...