Koła i zespoły

Zespoły i sekcje działające przy Miejskim Domu Kultury

Teatr Pneumatyczny

Instruktor – Paweł Leszkowicz

Teatr Pneumatyczny jest zespołem amatorskim działającym przy APK od stycznia 2018 roku. Grupa zrzesza młodzież i dorosłych, którzy wspólnie przygotowują spektakle oraz uczą się improwizacji teatralnej.
Nazwa grupy pochodzi od słowa pneuma (gr. πνεῦμα; trl. pneuma – tchnienie) i wiąże się z aktywnym, dynamicznym czynnikiem przeciwstawnym pierwiastkowi biernemu. Wskazuje, że głównym celem założycieli Teatru Pneumatycznego jest tworzenie sztuki, która ma wywoływać emocje, jednocześnie dając odbiorcom możliwość złapania oddechu od codziennych trudności. Nazwa nie bez powodu może kojarzyć się z młotem pneumatycznym. Ten celowy zabieg motywuje aktorów do działania z energią i werwą.

Teatr Pneumatyczny współpracuje z różnymi formacjami, między innymi: Teatrem Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, Teatrem Piosenki APK, Teatrem Res Humanae I LO Przedstawienia TP wystawiane dotychczas były m.in. w Augustowie, Orzyszu, Lipsku. W październiku 2020r. Teatr wziął udział w Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich "DECHA" w Bielsku Podlaskim.
Zagrane spektakle:

 • "Jezioro", reż. Paweł Leszkowicz; premiera: czerwiec 2018
 • "Marianna", reż. Paweł Leszkowicz; premiera: lipiec 2018
 • "Osaczenie", reż. Paweł Leszkowicz; premiera: styczeń 2019
 • "Planeta", reż. Bożena Bendig; premiera: październik 2019
 • "Bogini niezgody", reż. Paweł Leszkowicz; premiera: styczeń 2020
 • "Sekret Misia Gagatka", reż. Paweł Leszkowicz; premiera: styczeń 2020

Od września 2018 roku Teatr Pneumatyczny ma w swojej ofercie zajęcia improwizacji teatralnej, mające na celu, poza rozwojem warsztatu aktorskiego uczestników, wspieranie świadomości ciała, otwartości, komunikacji interpersonalnej oraz pomoc w budowaniu samoakceptacji i pewności siebie.
Projekty grupy wychodzą poza ramy przygotowania pełnowymiarowych spektakli teatralnych. Teatr Pneumatyczny dotychczas brał udział w rozmaitych projektach, takich jak: Narodowe Czytanie, oprawa artystyczna rajdu "Opowieści spod mchu", przygotowanie „Augustowskiej Wigilii Artystycznej”, współorganizacja Tygodnia Teatru w Augustowie.

Paweł o sobie:
„Teatr jest moją pasją, w której realizuję się już od blisko 15 lat - początkowo w szkole, później w ramach teatru studenckiego, a obecnie jako opiekun Teatru Pneumatycznego. Rzeczywistość sceny teatralnej jest dla mnie przestrzenią sztuki, która pozwala na wykorzystanie największej liczby różnorodnych środków przekazu: słowa, ruchu, obrazu, muzyki i wielu innych. Wszystkie z nich w teatrze łączy jedno - obecność drugiego człowieka. Nieustannie zachwyca mnie fakt, że do najpiękniejszych spektakli nieraz nie są potrzebne wybitne teksty, warsztat czy piękny głos aktora. Wystarcza jedno spojrzenie, jedno słowo czy sama świadomość, że współuczestniczymy w jednym doświadczeniu. Dzięki niesamowitym spotkaniom z innymi ludźmi i ich wizjami świata, teatr pozwala mi fruwać”.

ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „BYSTRY”

Instruktorzy: Halina Poźniakowska i Emil Kulbacki

Zespół Tańca Ludowego „BYSTRY” działa od 2002 roku pod patronatem Augustowskich Placówek Kultury, Towarzystwa Młodego Krechowiaka i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Augustowie. Ściśle współpracuje również z Augustowskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym realizując wspólnie projekty.

Od momentu powstania, do chwili obecnej, kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu jest Halina Poźniakowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3. Miłość do folkloru wyniosła z domu rodzinnego. Jej rodzice, a szczególnie ojciec i babcia, bardzo dbali o pieśni i tańce regionalne Suwalszczyzny. W jej domu śpiewało się bardzo dużo, przy pracy czy też wieczorami podczas odpoczynku. Poza tym, w 1992 roku uczestniczyła w pracach przy odtworzeniu i opracowaniu tańców regionalnych z pogranicza polsko-litewskiego. Badania prowadzono po kierunkiem etnochoreologa prof. dr hab. Dariusza Kubinowskiego, (Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Wyniki badań zostały zarejestrowane jako tańce „Pogranicza”. Praca z zespołem „Bystry” doprowadziła grupę do licznych sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Za zasługi dla rozwoju kultury folklorystycznej Halina Poźniakowska jako instruktora ZTL „Bystry” została wpisana do leksykonu biograficznego Who is Who w Polsce, wydanie z roku 2014. W„Encyklopedii biograficznej” jej biogram znalazł się wśród 3100 polskich osobistości z areny międzynarodowej, krajowej i regionalnej.” Wyróżniona: Nagrodą Kuratora Oświaty, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Pro Patria”, tytułem Ambasador Augustowa oraz licznymi nagrodami Burmistrza Miasta Augustowa i Dyrektora Szkoły.

Członkami „Bystrego” jest młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tę artystyczną formację tworzą dwie sekcje: wokalno-taneczna (grupa I i II) oraz instrumentalna - kapela ludowa. Grupa I liczy 16 osób, są to nowi członkowie „Bystrego”, natomiast grupę drugą stanowią doświadczeni tancerze i soliści – 18 osób. Zespołowi przygrywa 6-osobowa kapela pod kierownictwem Emila Kulbackiego – nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Augustowie, instruktora śpiewu w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Celem działalności grupy jest podtrzymywanie zanikającego folkloru i tradycji ludowych Podlasia oraz różnych regionów Polski. Dzięki staraniom kierownika zespołu możliwe jest wierne odtwarzanie autentycznych tańców narodowych i ludowych, przyśpiewek, muzyki ludowej, strojów, instrumentów, gwary oraz brzmienie kapel z poszczególnych regionów naszego kraju.

Zespół popularyzuje folklor augustowski i stara się przekazać młodszemu pokoleniu jego piękno i bogactwo. Program, na który składają się augustowsko-suwalskie tańce, piosenki i przyśpiewki, prezentowany jest przy akompaniamencie kapeli (akordeony, guzikówka, skrzypce, klarnet, bęben, tamburyno). Ciekawie opracowany choreograficznie, żywiołowo prezentowany program w pięknych, oryginalnych strojach augustowskich, krakowskich, lubelskich, kurpiowskich, podlaskich i ułańskich (Księstwa Warszawskiego), spotyka się z sympatycznym odbiorem publiczności w kraju i poza jego granicami. Zespół zyskuje przyjaciół z różnych regionów Polski i krajów w których koncertował.

Grupa taneczno-wokalna ma za sobą wiele koncertów podczas mniejszych i większych uroczystości, imprez okolicznościowych, przeglądów i festiwali na terenie Augustowa, powiatu augustowskiego, województwa podlaskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Zespół koncertował także za granicą, m.in. w Czechach, na Litwie, w Bułgarii, Rosji, Chorwacji, Macedonii, Grecji, na Cyprze, we Francji, gdzie zdobywał uznanie i liczne nagrody.

Wszystkich pasjonatów folkloru, a szczególnie tańca i śpiewu serdecznie zapraszamy. Praca w zespole daje możliwość nie tylko realizacji swoich zainteresowań, ale też poznawanie świata i integracji z rówieśnikami.

TEATR PIOSENKI

Instruktor: Elżbieta Granacka

Teatr Piosenki Augustowskich Placówek Kultury jest naszą dumą. Ogrom zaangażowania, jaki wkłada w niego instruktor, jest nie do przecenienia. W jednej osobie jest reżyserem, muzykiem, aranżerem, tekściarzem i niejednokrotnie wykonawcą. Swoim oddaniem zapala do wspólnej pracy nad spektaklami niebywale zdolnych ludzi w różnym wieku i o różnej profesji, ważne, by byli pasjonatami teatru i muzyki.

Teatr Piosenki powstał stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2012 r. Swoje miejsce w nim odnaleźli dorośli już członkowie kół i zespołów działających przy APK, choć nie tylko. Pani Elżbieta nie pozwoliła, by ich muzyczna przygoda skończyła się na pracy jedynie przy nauce emisji głosu czy zajęciach wokalnych. Chciała razem stworzyć coś z przyszłością, coś ambitnego i niepowtarzalnego, na wysokim poziomie, a jednocześnie dostępnego. Z myślą o tworzeniu spektakli  muzycznych ruszyli z ogromna pasją i zaangażowaniem.
Tylko przez pierwsze trzy lata swojej działalności wystawili blisko 10 spektakli muzycznych, które były wydarzeniami kulturalnymi miasta. Ich poruszające wykonania, aranżacje, niesamowite zdolności wokalne oraz techniki wizualne wzbogacające wydarzenia, przyprawiają o dreszcze i mocno wciskają w fotel. Za każdym razem sale wypełniają się po brzegi, a ich popularność jest tak olbrzymia, że na spektakl czeka się z niecierpliwością, by oglądać go z wypiekami na twarzy.

Zobaczyliśmy dotąd spektakle:

 • "Okruchy pamięci"- spektakl poetycko-patriotyczny, malujący muzyką, słowem, ruchem i światłem historię od momentu odzyskania niepodległości do czasów obecnych. Nowa aranżacja popularnych piosenek z repertuaru m.in. Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego Krzysztofa Klenczona tchnęła w nie nowego ducha.
 • „Droga do wolności” cz. I i II – przepiękna i głęboko poruszająca audiowizualna podróż w przeszłość, mówiąca o wydarzeniach stanu wojennego w oparciu o teksty m.in. Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Herberta, Krzysztofa Marii Sieniawskiego, Natana Tenenbauma i Adama Asnyka oraz muzykę Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego, w aranżacji Sławomira Sikory. To wspaniała muzyczna opowieść o ludziach marzących i walczących o suwerenność, historia opowiedziana za pomocą obrazu i dźwięku, bez zbędnych rekwizytów i wyszukanych kostiumów.
 • „Kobieta zmienną jest czyli jej portret” – wszystko o kobiecie…tej wątłej, słabej i tej przenoszącej mury, silnej i odważnej.
 • „Same zmyślają się historie…”
 • „Po drugiej stronie”
 • „Hymn mroku i dekadencji”- koncert - spektakl poświęcony pracy, życiu i twórczości Nicka Cave`a
 • „W mroku jest tyle światła” – widowisko słowno- muzyczne poświęcone wizycie św. Jana Pawła II na Augustowszczyźnie. Przepiękne wiersze Karola Wojtyły, poruszającą muzykę i mądre słowo zamknięto w półtoragodzinnym koncercie, który zdawał się trwać chwilę.

Być częścią Teatru Piosenki to przygoda na całe życie. Dlaczegóżby nie wziąć w niej udziału?

Augustowska Orkiestra Dęta

Instruktor – Jan Mlejnek

Orkiestra dęta – składa się zwykle z kilkunastu do kilkudziesięciu osób, które grają na poszczególnych instrumentach w kilku podstawowych sekcjach. Prym wiodą instrumenty dęte blaszane i drewniane. Umownie partię smyczków z orkiestry symfonicznej przejmują w orkiestrze dętej klarnety oraz flety, choć de facto także i inne instrumenty. Augustowska Orkiestra Dęta swoją historią sięga lat 60 XX w., pięknie to brzmi, prawda? Od początku swojej działalności skupiała amatorów kochających muzykę i chętnych dzielić się swoim zamiłowaniem ze słuchaczami.
Od 1991r. gra przy Augustowskich Placówkach Kultury i przez te wszystkie lata współpracowała z wieloma niezwykłymi dyrygentami, którzy swoją pasją do muzyki pociągali za sobą rzesze ludzi, gdzie wspólna muzyczna przygoda opierała się na ciężkiej i żmudnej pracy.
Augustowska Orkiestra Dęta uświetniała swoimi koncertami zarówno święta państwowe, okolicznościowe jak również biorąc udział w Ogólnopolskich czy też Międzynarodowych Przeglądach Orkiestr Dętych. Brała udział w koncertach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Od początku 2020r. kapelmistrzem orkiestry jest Jan Mlejnek, który Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Filia w Białymstoku - specjalność klarnet. Jest również absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek germanistyka. Pan Jan to również muzyk oraz współzałożyciel zespołu ethno-jazzowego Sarakina, z którym od przeszło dwudziestu lat koncertuje w kraju i zagranicą (Austria, Niemcy, Irlandia, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Węgry, Litwa, Luksemburg). Współpracował z teatrem "Wierszalin" z Supraśla, Białostockim Teatrem Lalek (muzyk) oraz z teatrem "Łątek" z Supraśla (muzyk, autor muzyki). Nauczyciel klarnetu w PSM I st. w Bielsku Podlaskim i w Szkole Muzycznej I st. w Mońkach.
Jak śpiewała Halina Kunicka „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”…w naszej również, co było widać po tegorocznych koncertach w Parku miejskim. Od przyszłego roku orkiestra występować będzie w nowych uniformach, zaprojektowanych specjalnie dla niej, nawiązujących kolorystyką do herbu Augustowa. Środki pozyskano z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

ZESPÓŁ COOKIES

Instruktor: Justyna Bajkowska

Jeżeli masz w sobie energię, ekspresję, chęć do tańca i ciężkiej pracy to grupa COOKIES, która jest formacją Cheerleadrs, czeka na Ciebie.

Dziewczęta prezentują w niej taniec sportowy z pomponem. Jest to styl, który charakteryzuje się wielką dynamiką, wykorzystaniem akrobatyki oraz elementów techniki tańca jazzowego. Początki cheerleadingu datuje się na lata 80. XIX wieku, gdy na Princeton University okrzykami wspierano miejscowy zespół futbolu amerykańskiego. Choć obecnie szacuje się, że 97% osób zajmujących się cheerleadingiem to kobiety, idea ta rozpoczęła się od zespołów męskich.

Grupa COOKIES istnieje od 6 lat. Uczestniczki mają na swoim koncie wiele nagród ogólnopolskich, jak również międzynarodowych. Pierwszą z nich było zdobycie III miejsca na Międzynarodowych Prezentacjach Mażoretek POM-PA 2015, a już 2 lata później – na XIX Ogólnopolskim Turnieju Tańca Współczesnego im. Renaty Dudaryk-Randzio dziewczęta wytańczyły I miejsce. Nagród było znacznie więcej, a największym osiągnięciem jest wygranie Turnieju Gold Team w 2018 roku oraz nominacja na Mistrzostwa Świata.

Obecnie dziewczęta, które tańczą w formacji, są w wieku od 12 do 16 lat.

Wszystkie osoby w grupie wykazują wielkie zaangażowanie w dbałość o dobro zespołu, integrację oraz w żmudną pracę. Wiedzą dokładnie, że aby osiągnąć sukces trzeba ciężko pracować, więc dają z siebie wszystko.

Justyna o sobie:
„Jestem trenerem tańca z 21-letnim stażem, oczywiście tańczę dużo dłużej – od dziecka taniec jest moją wielką pasją, towarzyszy mi od zawsze. Rozpierająca mnie energia pchała mnie do tego, żeby ruszać się w rytm muzyki, dlatego już jako bardzo młoda osoba zaczęłam studia taneczne - kierunek choreografia w Kielcach.
Po latach wciąż jestem przekonana o słuszności obranej przeze mnie drogi i trafności decyzji o mojej artystycznej przyszłości. Wciąż kocham taniec i nie wyobrażam sobie bym mogła robić coś innego.
Najbardziej cieszy mnie to, że pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i z osobami dorosłymi, ponieważ uwielbiam kontakt z innymi ludźmi, ich niespożytą energię, radość i chęć przekraczania własnych małych granic.
Ta praca jest dla mnie wprost wymarzona”.

Zespół MELODIA

Instruktor: Tadeusz Giedrojć

Zespół MELODIA działa przy Augustowskich Placówkach Kultury od marca 2017r..

Instruktorem tego 18-osobowego zespołu jest muzyk (akordeonista) Tadeusz Giedrojć. Pod jego wymagającym okiem chór zaczął prężnie działać na scenie artystycznej. Ich muzyczne prezentacje można oglądać podczas koncertów okolicznościowych, przeglądów, konkursów czy też uroczystości o charakterze rocznicowym i państwowym w Augustowie oraz regionie.

Zespół doskonale odnajduje się zarówno w repertuarze muzyki rozrywkowej lat 60-tych i 70-tych, jak również w pieśniach ludowych i patriotycznych. MELODIA znana jest z występów na scenach muzycznych zarówno tych bliskich (Ełk, Olecko, Suwałki), jak również nieco dalszych. Na swoim koncie mają koncerty: trzykrotne w Białorusi (Dąbrówka), Litwie (Kiejdany, Poniewież) oraz Ukrainie (Truskawiec), ich marzeniem jest udział w Festiwalu Kultury Polskiej na Łotwie.

Lubisz śpiew, masz trochę wolnego czasu i potrzebę integracji, to właśnie tu znajdziesz miejsce dla siebie i swoich pasji, zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Mała Galeria APK

Opiekun wystaw: Renata Rybsztat

Wielu z nas chowa swoje prace plastyczne, fotograficzne, literackie na dno szuflady, nieliczni przezwyciężają nieśmiałość i zaczynają dzielić się swoją pasją.
Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury jest takim właśnie miejscem, gdzie niepewność znika, a wyzwala się autentyczna radość i chęć dzielenia się tym, czego do niedawna nie bylibyśmy w stanie zrobić. Podczas wernisaży autorzy dzielą się z nami swoim warsztatem, umiejętnościami, chwilami związanymi z powstaniem dzieła, obrazami zatrzymanymi w kadrze, ciekawością świata.
Nieprzerwanie od 1991 r odbywają się tu spotkania artystów, zarówno profesjonalnych, jak i amatorów, twórców lokalnych i tych z nieco odleglejszych zakątków.
Podczas blisko 400 wydarzeń można było oglądać wystawy poświęcone różnej tematyce i wykonane w technikach, takich jak: malarstwo olejne, akwarela, rzeźba, gobelin, linoryt, batik, grafika, metaloplastyka, malarstwo na szkle, ikony, fotografia, witraż, haft.
Gościliśmy w naszych skromnych progach znamienite osobistości: Irenę Krzywińską, Andrzeja Strumiłło, Ojca Piotra Cholewkę - Benedyktyna z Wisques, Aleksandra Frąckiewicza, Bolesława Ostrowskiego, Krystynę Wojciechowską, Tomasza Michałowskiego, Josefa Cermaka z Czech, Marię Roszkowską, Sylwię Zdzichowską, Krzysztofa Chyżego, Pawła Wodnickiego, Barbarę Gałczyńską, Barbarę Milanowską, Juliusza Szczęsnego Baturę, Piotra Malczewskiego, Tadeusza Nieściera, Sławomira Rybaka i wielu, wielu innych znakomitych twórców.
Mała Galeria prezentuje również twórczość najmłodszych i najbardziej wdzięcznych artystów. Prace wykonane na konkursy takie jak: plastyka obrzędowa wielkanocna i bożonarodzeniowa, znaczek świąteczny, czy jak ostatnio, "Augustów jak malowany". Sztuka jest nierozerwalnie związana z naszym życiem codziennym, uwrażliwia, zachwyca, inspiruje i wywołuje komentarze. Mała Galeria APK jest dla tych wszystkich, którzy chcą podzielić się swoja pasją z innymi, do czego gorąco zachęcamy.

ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA DLA DZIECI I MŁODZIOEŻY

Instruktor: Renata Rybsztat

Zajęcia rysunku i malarstwa to miejsce dla wszystkich pasjonatów szeroko rozumianej sztuki, którzy chcą poznawać jak też udoskonalać swoje zdolności i warsztat artystyczny. Od wielu lat zajęcia w naszej Placówce prowadzi absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu oraz Studium Nauczycielskiego o kierunku plastyka w Warszawie.
Za każdym razem dbamy o to, aby nasze zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze oraz o to, żeby jak najlepiej dopasować program nauczania do każdego uczestnika Pani Renata uczy rysowania dzieci, młodzież i dorosłych od podstaw. Mimo spotkań grupowych do każdego podchodzi indywidualnie.
Zajęcia rozpoczyna rysunkiem z natury, który obejmuje kompozycję, proporcję, perspektywę i światłocień.
Malarstwo zaś opiera się na podstawach rysunku, gdzie przechodzimy do znajomości barw ciepłych, zimnych i pochodnych.
Pracując nad portretem, autoportretem oraz martwą naturą ćwiczymy proporcję i kompozycję.
Poznajemy pracę z pędzlem i zachowanie różnych farb: akwarela, akryl, farba olejna oraz pastel olejny na płótnie i papierze akwarelowym.
Zajęcia z rysunku i malarstwa pod okiem instruktora mogą być formą spędzenia wolnego czasu, ale także ścieżką ku artystycznej przyszłości – któż to wie? Jeśli nie spróbujemy, skąd możemy wiedzieć. Zatem… pędzle w dłoń!

Grupa Plastyczna „PLASTUSIE”

Instruktor: Renata Rybsztat

Zajęcia te to czysta dziecięca radość. Wymazana farbami buzia lub ręce unurzane w glinie to wdzięczny temat na zdjęcie do rodzinnego albumu.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat mają możliwość rozwoju swego talentu, szansę na poznanie ciekawych technik plastycznych i edukację artystyczną. Spotkania prowadzi instruktor z głową pełną pomysłów, więc każde zajęcia – czy to prowadzone w pracowni plastycznej, czy w przepięknych plenerach naszego miasta – cieszą się zainteresowaniem i nagradzane są słodkim piskiem podekscytowania.

Młodzi adepci artystycznych działań poznają i wykorzystują w swoich pracach różne techniki artystyczne:

 • grafikę,
 • malarstwo akrylowe, akwarelowe, plakatowe, pastel,
 • linoryt,
 • malarstwo na szkle (metodą ludową, witrażową),
 • rysunek,
 • rzeźbę z wykorzystaniem mas plastycznych, plasteliny, gliny,
 • inne: ozdoby okolicznościowe - stroiki świąteczne, anioły z masy solnej, obrazki z suszu, ozdobne lustra, ramki.

Mali artyści wiedzą, że ich prace trafiają na różnego rodzaju konkursy, a pod koniec roku szkolnego będą wystawione w Małej Galerii APK, ciesząc oczy wszystkich odwiedzających. Taki rodzaj wyróżnienia jest powodem do większego zaangażowania w ich wykonanie.
Dumni rodzice, jak i instruktor – mają wtedy wielką frajdę ze wspólnego przeżywania dziecięcej przygody ze sztuką.

Warsztaty szycia dla dzieci

Instruktor: Izabela Cembor

Warsztaty szycia to wymarzone zajęcia dla najmłodszych. Oprócz kreatywnej zabawy, ćwiczenia wzroku i dotyku, są również nauką projektowania. Szyjemy maskotki: kotki, myszki, misie, a ich wygląd zależy od indywidualnych pomysłów. Rozwijamy wyobraźnie przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność. Najważniejsze i najfajniejsze, że szyjemy dla siebie!
Jednak zanim dzieci ruszą w świat fantazji i materii, ich podróż rozpocznie się okiełznaniem igły i nitki, a to nie jest takie proste. Pod czujnym okiem instruktora, który świetnie dogaduje się z uczestnikami zajęć, groźne nożyczki i ostre igiełki nie są niebezpieczne, lecz stają się narzędziami wspierającymi twórcze pomysły młodych projektantów maskotek.
Na swoich zajęciach instruktor daje podopiecznym tyle swobody, że nie ma tu czasu na nudę, a efekt końcowy zachwyca. Prowadzący wspiera, pomaga, inspiruje, wymaga, nie wymusza, pokazuje że Ciekawe jest Szycie. Do grupy można dołączyć w każdej chwili, ponieważ nie ogranicza nas żaden plan lekcji… jedynie ilość miejsc.
Własnoręcznie wykonane prace cieszą oko a lalki i maskotki zdobią dziecięce pokoje.

Iza o sobie:
„Od zawsze marzyłam o tym, aby coś tworzyć. Od dziecka siedziałam przy stole i zawsze miałam coś do roboty. Lepienie figurek z plasteliny, projektowanie, rysowanie, szycie, to pochłaniało większość mojego czasu, gdy mieszkałam na wsi, blisko natury. To ona dostarczała mi nieograniczonych możliwości zabawy i rozwijania wyobraźni. Tamten świat wydawał mi się magiczny, kolorowy, wyjątkowy. To wszystko czego doświadczyłam, przekładam dziś na pracę z dziećmi, pozwoliło też na to, by wraz z siostrą móc realizować się w swojej własnej Pracowni Artystycznej. Od ponad 10 lat wspólnie tworzymy lalki, misie, zające, przytulane w prawie każdym zakątku świata, a personalizowane lalki na wzór i podobieństwo do osób znanych, zajmują szczególne miejsce u niejednego aktora czy pisarza w Polsce i za granicą. Pracując w APK odkryłam moją nową pasję – działanie i aktywowanie lokalnej społeczności, tworzenie i realizowanie nowych, ciekawych projektów, skierowanych szczególnie do dzieci i kobiet, co daje mi dużo radości i satysfakcji. Tak więc warto marzyć i warto wierzyć w te marzenia, one naprawdę się spełniają... moje już się spełniły”.

WARTSZTATY TKACKIE - TKANINA ARTYSTYCZNA

Instruktor: Renata Rybsztat

"Marzenia o tkackiej przygodzie" pod takim szyldem pod koniec października 2017 roku, rozpoczęliśmy, cykl zajęć warsztatowych związanych z tkaniną artystyczną.

Kostkowa, supełkowa, dywan czyli tkanina strzyżona na początku tajemniczo brzmiące techniki, pochłaniają do reszty nowych uczestników. Pod okiem doświadczonego instruktora tkają na tradycyjnej ramie jedyne w swoim rodzaju, bo unikatowe dzieła.

Warsztaty to nie tylko nauka zakładania osnowy, mieszania przędz, melanżowania, projektowania, powiększania wzorów, uzyskiwanie różnych faktur, to przede wszystkim spotkanie z cudownym rzemiosłem w niezwykłej atmosferze relaksu i skupienia.

Tu można odprężyć się i zawrzeć na całe życie przyjaźnie. Nie ma tu rywalizacji, a jedynie wspólny zachwyt nad postępami współwarsztatowców. Niejednokrotnie nić się urwie, a wzór trochę się rozjedzie – cóż z tego, najważniejsza jest frajda z wyprawy w nieznane i radość spędzenia niezwykłego czasu, a wystawa prac, która jest wpisana w program, zachwyci wszystkich oglądających w Małej Galerii APK – to gwarantujemy!

Pani Renata o sobie
Kończąc szkołę podstawową nie myślałam o przyszłości, tej dorosłej, ale wiedziałam jedno, że chcę malować. Była szkoła plastyczna: malowanie, rysowanie, plenery i tkanie. I właśnie to ostatnie wplotło w moje życie wiele nitek-ścieżek, znajomości a przede wszystkim spełniało moje marzenie o grupie tkackiej, z którą chciałam dzielić się umiejętnościami i wiedzą. I tak od kilku lat działamy. Tkamy na ramie i z powodzeniem co jakiś czas zdejmujemy z krosna tkaninę. Wtedy jest to dla nas, tkaczek, święto. Osobiście w głębi duszy czuje radość, że lata nauki nie poszły w las.

Zajęcia wokalne i emisji głosu

Instruktor: Elżbieta Granacka i Aneta Roszkowska

Jedną z form spędzania czasu, którą kochają dzieci, jest śpiewanie. Dla nich właśnie prowadzone są przez nasze instruktorki zajęcia wokalne.
Przyjemność z pracy nad swoim głosem, dykcją, prawidłową wymową, ćwiczeniami oddechowymi usprawniającymi pracę przepony, ćwiczeniami słuchowymi rozwijającymi wyobraźnię muzyczną, to wielkie korzyści wyniesione z tych zajęć.
Zajęcia trwają od 45 minut do godziny dla młodzieży i dzieci starszych oraz godzinę lekcyjną dla maluszków. Podczas spotkań uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania muzyczne, uczą się piosenek dostosowanych do możliwości głosowych i wieku, śpiewają z akompaniamentem, próbują swoich sił pracując z mikrofonem.

Efektem pracy na próbach wokalnych jest powstawanie nowych formacji i zespołów….to od tych zajęć swój początek wzięły grupy: A-QQ, O’Yey, Yabu Dabu, a także składy instrumentalne Mojito i Kavem Folk Group oraz instrumentalno-wokalne jak: „Augustowska Fabryka Dźwięków”.

Młodzi muzycy „produkują” dźwięki, akompaniując zespołom oraz Teatrowi Piosenki APK. Wspólnie wykonują repertuar szantowy, poezję śpiewaną, piosenkę turystyczną oraz rozrywkową. Biorą udział w koncertach i uroczystościach dla społeczności naszego miasta. Razem z zespołami wokalnymi wyruszają na konkursy i przeglądy przywożąc najwyższe trofea. Sukcesy i nagrody zespołu A-QQ są w dużej mierze również sukcesami Augustowskiej Fabryki Dźwięków oraz Elżbiety Granackiej.

Nasze instruktorki są tak ciepłe i serdeczne - choć wymagające, że od lat zgłaszają się do nich liczne gromadki dzieciaków.

Aneta o sobie:
„Muzyka w moim życiu pełni szczególną rolę i towarzyszy mi właściwie od zawsze. Już jako mała dziewczynka aranżowałam sobie scenę i przy dźwiękach czołówek seriali dawałam rodzinie koncert z dezodorantem w ręku. Następnie rozpoczęłam naukę w szkole muzycznej, dzięki której nie tylko gram na kilku instrumentach, ale przede wszystkim odkryłam kolejną pasję - śpiew. Dziś rozwijam się wokalnie w zespołach, udoskonalam swoje umiejętności indywidualnie, ale też przekazuję swoją wiedzę najmłodszym, z którymi wspólnie muzykuję podczas zajęć realizowanych dzięki APK.”.

Ela o sobie:
„Mój świat składa się z mnóstwa dźwięków. Grają we mnie w różnych tonacjach, zależnie od sytuacji i nastroju. Muzyka to moja pasja, a dzielenie się nią z innymi jest niczym misja. Ogromną radość sprawia mi, gdy umiejętności moich podopiecznych są coraz wyższe, gdy świat dźwięków wkracza w ich życie z taką intensywnością, że muzyka staje się ich "konikiem"”.

Zajęcia gry na perkusji

Instruktorzy: Paweł Konkiel

„Perkusja to naprawdę wymagający instrument. Jeśli ktoś chce go okiełznać, jako tako, musi pogodzić się z myślą, że od tego momentu każda noga i ręka myśli za siebie i robi coś zupełnie innego. W głowie musisz liczyć do czterech (albo trzech, albo pięciu, albo jeszcze siedmiu i dalej) i wykonywać szereg skomplikowanych czynności. To naprawdę nie jest takie łatwe. Perkusja to zestaw instrumentów perkusyjnych, więc nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że perkusista to multiinstrumentalista..”- Krzysiek Humeniuk (Więcej Luzu).
W skład podstawowego zestawu perkusyjnego wchodzą min.: bęben wielki (zwany również stopą lub bębnem taktowym), werbel, floor tom (kocioł), tom-tom oraz hi-hat, ride, crash – talerze o różnej wielkości. Już po opisie widać, że gra na nim to wyzwanie, ale przecież świat należy do odważnych… Wielką pomocą i wsparciem jest tu instruktor, wieloletni perkusista augustowskiego zespołu A-QQ, z którym podbijał sceny muzyczne i wywalczył najwyższe nagrody na ogólnopolskich konkursach i przeglądach. To pod jego czujnym okiem nauczycie się pracy rąk, prawidłowej pozycji ciała podczas gry, koordynacji, techniki werblowej, pracy z metronomem, poruszania się po różnych stylach muzycznych itd. A gdy już to opanujecie, to podobnie jak Paweł, swoimi umiejętnościami możecie wesprzeć zespoły muzyczne.
Zatem, jeśli marzy Ci się granie na perkusji, nie ważne ile masz lat - zapraszamy do APK, tu nie będziesz przeszkadzał sąsiadom czy babci w drzemce. Jak powiedział Krzysiek Humeniuk: „Na perkusji można grać cicho. Tylko po co? Brakuje wtedy emocji, dynamiki, akcentów i wszystkiego tego, co czyni granie na perkusji czymś tak niesamowitym”.

WARSZTATY TEMATYCZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Instruktorzy: Izabela Cembor, Renata Rybsztat, goście zaproszeni.

Zajęcia te kierowane są do dzieci w przedziale wiekowym 6 - 12 lat oraz do osób dorosłych. Swym zakresem obejmują różne techniki twórcze, od ceramiki przez malarstwo na płótnie, sztukę uliczną tzw. Street ART, malowanie woskiem na płótnie-batik, aż po tworzenie biżuterii, itp.
W ramach tych zajęć prowadzone są też warsztaty rodzinne związane z tradycjami obrzędowymi wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi. Podczas warsztatów tworzymy stroiki okolicznościowe, uczymy się pisania jajek oraz robienia ozdób świątecznych.

Za sobą mamy już warsztaty inspirowane twórczością wielkich malarzy, których pomysłodawczyniami były Izabela Cembor i Renata Rybsztat. Z cyklu „Wielkie Malarki i Malarze” – odbyły się trzy spotkania:

 • „Ja Frida” – inspirowane twórczością Fridy Kahlo
 • „Picasso była kobietą” – inspirowane twórczością Pablo Picsso,
 • „Kobieta o wielu twarzach” – inspirowane twórczością Tamary Łepickiej.

Warsztaty poprzedzały wykłady o życiu i twórczości malarza przeprowadzone przez panią Ewę Kuryło.
Odbyły się również plenery malarskie dla dorosłych:

 • „Dworek” – podczas pleneru Łukasz Faszcza, pracownik Muzeum Ziemi Augustowskiej przedstawił postać Ireny Krzywińskiej, znanej augustowskiej malarki.
 • „Netta” – jedną z legend Augustowskich opowiedziała Iwona Lewoc, również pracownik MZA.
 • „Dworzec” – o historii dworca z czasów carskich opowiadał Łukasz Faszcza. Projekty zostały zrealizowane przy wsparciu Stowarzyszenia „W Sercu Puszczy” oraz BAT Poland w Augustowie.

Warsztaty indywidualne czy też rodzinne, oprócz szansy na zetknięcie z czymś dotąd zupełnie nieznanym i nowym są świetną zabawą i oderwaniem od szarej rzeczywistości, a pójściem w świat magii kolorów, struktur i emocji, do czego gorąco zachęcamy.


Zobacz Archiwum Kół i Zespołów: Sprawdź

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 05 marca

Wyniki konkursu

Konkurs plastyczny: „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki” rozstrzygnięty!

więcej

Opublikowano 13 lutego

Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki”

więcej

Opublikowano 05 grudnia

Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…

Wernisaż wystawy powarsztatowej

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...