Miejski Dom Kultury

W augustowie

Konkurs plastyczny "Augustów jak malowany"

18 maja 2016r.

1. Organizator konkursu: Augustowskie Placówki Kultury

2. Czas trwania konkursu: 17.05.2016 roku do 17.06.2016 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu 21 czerwca 2016. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o dacie wręczenia nagród

3. Cele konkursu:
- promowanie Augustowa, jego atrakcji turystycznych, zabytków oraz znanych i lubianych miejsc w mieście
- rozwijanie wyobraźni plastycznej, zwrócenie uwagi dzieci na ważne i ciekawe miejsca, które znajdują się w Augustowie i jego okolicach
- stworzenie kalendarza na rok 2017 z prac dzieci wyłonionych podczas konkursu
- kalendarz będzie do kupienia w Miejskim Domu Kultury a tym samym przyczyni się do promocji miasta oraz twórczości najmłodszych mieszkańców. Data rozpoczęcia sprzedaży będzie ustalona przez Organizatora a informacja o sprzedaży kalendarza będzie podana na stronie Augustowskich Placówek Kultury i na fanpage’u Apk.

4. Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku 6-13.
- uczestnicy konkursu wykonują tylko jedną pracę w pozycji poziomej, na kartce, techniką dowolną
– w konkursie nie będą brały udział prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający
- każda praca powinna być nadesłana lub dostarczona do Miejskiego Domu kultury w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
- każda praca, która bierze udział w konkursie powinna być opisana, imię i nazwisko Autora, wiek, numer telefonu do osoby dorosłej (rodzic, opiekun) - numer kontaktowy, ewentualnie tytuł pracy
- każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej

5. Termin i miejsce składania prac od 17.05 do dnia 17.06.2016 roku, Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów

6. Oceny i nagrody:
- oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora
- ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne, zastosowana technika wykonania
- w konkursie zostanie wyłonionych 12 zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości 50 zł a każda praca zostanie sfotografowana i użyta do kalendarza na rok 2017

7. Wyniki konkursu:
- wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie Augustowskich Placówek Kultury http://www.apk.augustow.pl/, w Miejskim Domu Kultury, na fanpage'u Augustowskich Placówek Kultury i na fanpage'u wydarzenia konkursu. Rodzice dzieci, które wygrają w konkursie, zostaną powiadomione telefonicznie o wygranej a także o dacie wręczenia nagród
- wszystkie prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
- nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora
- dane będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr 133/97, poz.883 z późn.zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia
- uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody wyraża zgodę na publikację, utrwalanie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach prasowych, publikacjach internetowych. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania ( np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, Cd-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji miasta Augustowa
- w sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator.


Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 02 września

Oświadczenie organizatora

Planowaliśmy uraczyć Was koncertem jednego z najlepszych artystów polskiej sceny hip-hopowej w programie 10. Urodzin DKF-u KINOCHŁON. Niestety, nie udało się...

więcej

Opublikowano 05 sierpnia

Augustów jak malowany – malowany historią

Zapraszamy Dzieci z Augustowa i okolic w wieku od 7 lat do wzięcia udziału w fantastycznym projekcie. Nasze przedsięwzięcie to cykl bezpłatnych plenerów malarskich w miejscach już nieistniejących lub pełniących teraz inną funkcję niż kiedyś.

więcej

Opublikowano 25 maja

Dzikie Ballady Adama M.

Na deskach Miejskiego Domu Kultury

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...