Miejski Dom Kultury

W augustowie

Konkurs plastyczny "Augustów jak malowany"

18 maja 2016r.

1. Organizator konkursu: Augustowskie Placówki Kultury

2. Czas trwania konkursu: 17.05.2016 roku do 17.06.2016 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu 21 czerwca 2016. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o dacie wręczenia nagród

3. Cele konkursu:
- promowanie Augustowa, jego atrakcji turystycznych, zabytków oraz znanych i lubianych miejsc w mieście
- rozwijanie wyobraźni plastycznej, zwrócenie uwagi dzieci na ważne i ciekawe miejsca, które znajdują się w Augustowie i jego okolicach
- stworzenie kalendarza na rok 2017 z prac dzieci wyłonionych podczas konkursu
- kalendarz będzie do kupienia w Miejskim Domu Kultury a tym samym przyczyni się do promocji miasta oraz twórczości najmłodszych mieszkańców. Data rozpoczęcia sprzedaży będzie ustalona przez Organizatora a informacja o sprzedaży kalendarza będzie podana na stronie Augustowskich Placówek Kultury i na fanpage’u Apk.

4. Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku 6-13.
- uczestnicy konkursu wykonują tylko jedną pracę w pozycji poziomej, na kartce, techniką dowolną
– w konkursie nie będą brały udział prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający
- każda praca powinna być nadesłana lub dostarczona do Miejskiego Domu kultury w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
- każda praca, która bierze udział w konkursie powinna być opisana, imię i nazwisko Autora, wiek, numer telefonu do osoby dorosłej (rodzic, opiekun) - numer kontaktowy, ewentualnie tytuł pracy
- każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej

5. Termin i miejsce składania prac od 17.05 do dnia 17.06.2016 roku, Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów

6. Oceny i nagrody:
- oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora
- ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne, zastosowana technika wykonania
- w konkursie zostanie wyłonionych 12 zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości 50 zł a każda praca zostanie sfotografowana i użyta do kalendarza na rok 2017

7. Wyniki konkursu:
- wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie Augustowskich Placówek Kultury http://www.apk.augustow.pl/, w Miejskim Domu Kultury, na fanpage'u Augustowskich Placówek Kultury i na fanpage'u wydarzenia konkursu. Rodzice dzieci, które wygrają w konkursie, zostaną powiadomione telefonicznie o wygranej a także o dacie wręczenia nagród
- wszystkie prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
- nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora
- dane będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr 133/97, poz.883 z późn.zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia
- uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody wyraża zgodę na publikację, utrwalanie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach prasowych, publikacjach internetowych. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania ( np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, Cd-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji miasta Augustowa
- w sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator.


Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 05 marca

Wyniki konkursu

Konkurs plastyczny: „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki” rozstrzygnięty!

więcej

Opublikowano 13 lutego

Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki”

więcej

Opublikowano 05 grudnia

Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…

Wernisaż wystawy powarsztatowej

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...