Miejski Dom Kultury

W augustowie

10:00

Zdjęcie wydarzenia

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek "Tylko Jedna Taka Noc"

02 grudnia 2020r. 10:00

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym do wspólnego kolędowania i ogłaszamy Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Tylko Jedna Taka Noc”! Na Wasze świąteczne rozśpiewane zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2020 roku. Konkurs rozstrzygniemy i nagrodzimy zwycięzców jeszcze w tym roku. Wszelkie szczegóły i warunki uczestnictwa w konkursie znajdziecie w Regulaminie Konkursu poniżej:

REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Tylko Jedna Taka Noc”

I.ORGANIZATOR:
Augustowskie Placówki Kultury
Miejski Dom Kultury w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 9
(tymczasowo: ul. Nowomiejska 41)
16-300 Augustów
Tel. 87 643 36 59

II. CELE:
1. Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd.
2. Popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno poprzez ukazanie ich różnorodności.
3. Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych.
4. Wytworzenie świątecznej atmosfery.
5. Promocja młodych talentów.

III. TERMIN i MIEJSCE KONKURSU:
1. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH – w terminie od 2 do 18 grudnia 2020 roku.
2. ELIMINACJE KONKURSOWE – w terminie od 19 do 21 grudnia 2020 roku. powołane przez organizatora jury obejrzy i odsłucha nadesłane przez uczestników pliki audio-video z zapisem prezentacji konkursowej oraz wyłoni laureatów Konkursu.
3. OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD - w terminie od 29 do 30 grudnia 2020 roku – organizator powiadomi laureatów i zaprosi do odebrania przyznanych nagród.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W Konkursie mogą wziąć udział soliści (występuje jedna osoba z miasta Augustowa i terenu Powiatu Augustowskiego).
2. Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w Konkursie za zgodą osoby dorosłej – opiekuna prawnego.
3. Uczestnicy Konkursu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
-dzieci do lat 6,
-szkoły podstawowe, klasy I – III,
-szkoły podstawowe, klasy IV – VI,
-szkoły podstawowe, klasy VII – VIII,
-szkoły ponadpodstawowe.
4. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim – kolędę tradycyjną lub pastorałkę tradycyjną. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Uczestnik może zaprezentować tylko jedno wykonanie.
6. Wykonawca może śpiewać a'cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian – akompaniator nie jest oceniany przez jury), może też korzystać z podkładów muzycznych (półplayback).
7. Właścicielem nagrania będącego zapisem występu Uczestnika musi być Osoba Zgłaszająca, a zgłoszone nagranie nie może brać udziału w żadnym innym konkursie i nie może być publikowane do rozstrzygnięcia Konkursu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Scan lub dobrej jakości zdjęcie czytelnie, poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu) należy przesłać do 18.12.2020 r. drogą elektroniczną na adres: apk.mdk.augustow@poczta.fm, a plik audio-video [dopuszczalne formaty: AVI lub MP4 (MPEG-4) o maksymalnym rozmiarze 2 GB] o nazwie zawierającej imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2020 r. poprzez stronę internetową https://wetransfer.com – w polu „E-mail to” wpisując adres apk.mdk.augustow@poczta.fm (w razie problemów - instrukcja dołączona do Regulaminu Konkursu – Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu).
2. O uczestnictwie w konkursie decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

VI. KRYTERIA OCENY:
1. Walory głosowe.
2. Dobór repertuaru.
3. Interpretacja piosenki i dykcja.
4. Poziom trudności wykonywanego utworu.
5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. JURY:
1. Jury przyzna Nagrody Główne i Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Wszyscy nagrodzeni otrzymują tytuł Laureata Konkursu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji i dokumentowania konkursu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie listy uczestników i laureatów konkursu oraz publikację nagrań konkursowych.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Tylko Jedna Taka Noc”
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl

X. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w Internecie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

XI ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 – Instrukcja przesyłania pliku audio-video

Materiały do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa Instrukcja przesyłania pliku audio-video

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 22 marca

„Letnia Filharmonia AUKSO” nad Wigrami

Lato w Augustowie to nie tylko natura, turystyka czy sport. Corocznie na przełomie lipca i sierpnia mogliśmy uczestniczyć w festiwalu „Letnia Filharmonia AUKSO”.

więcej

Opublikowano 15 marca

Teoria tego brzegu

Dnia 5 marca w MDK odbyło się spotkanie z cyklu Lektura Obowiązkowa, którego bohaterem był Adam Granacki– augustowianin, aktor działającego przy APK Teatru Pneumatycznego, autor debiutanckiego tomiku poezji "Teoria tego brzegu". Spotkanie prowadził dr Maciej Białous.

więcej

Opublikowano 07 grudnia

Podsumowanie realizacji zadania „Kreatywny EMDEK”

W ramach zadania „Kreatywny EMDEK” doposażyliśmy pracownie muzyczną, plastyczną i krawiecką – zakupiliśmy tablice do kreatywnego rysunku, sztalugi, maszyny do szycia, meble, projektor multimedialny, mikrofony nagłowne, wytwornicę dymu oraz instrumenty muzyczne.

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...